Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z serwisu można kontaktować się z nami drogą mailową na adres kontakt@intertechacademy.pl.

Serwis InterTech Academy jest własnością IT20 sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinku 25, 76-200 Słupsk, KRS 0000857446, NIP 8393218058, REGON 386882720, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł.

Widok

Bezpłatny

Zamów

IT20 sp. z o.o., Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, KRS 0000857446, NIP 8393218058, REGON 386882720, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł 

Zobacz Politykę prywatności i Regulamin serwisu.